Werkwijze

Wij werken aan de hand van 4 stappen:

1. VOORBEREIDING in onze trainingen voor vertrek van de vrijwilliger. In deze TRAININGEN bereiden wij de vrijwilliger op een praktische manier voor en laten we ze bewust nadenken over manieren om duurzaam effect te hebben. Tevens moedigen wij de vrijwilliger aan tot FONDSENWERVING binnen zijn of haar eigen netwerk.

2. OVERDRACHT tussen vrijwilligers en projecten. Wij zorgen voor een goede afstemming. Wij helpen de vrijwilliger een project te vinden dat goed aansluit bij zijn/haar ervaring, kennis en leerwensen. Vrijwilligers die bij ons een training volgen, krijgen ook tijdens hun reis BEGELEIDING. Via onze WEBSITE (www.hetvrijwilligersnetwerk.nl) kan de vrijwilliger vrienden en familie op de hoogte houden van het project en andere vrijwilligers ontmoeten die in hetzelfde gebied werken. Het netwerk van de vrijwilliger en tevens andere vrijwilligers in het desbetreffende land kunnen zien en lezen hoe de vrijwilliger zijn verblijf op het project ervaart en contact kan zoeken met andere vrijwilligers. Via onze website kunnen donateurs zien hoe en waaraan donaties besteed worden.

3. EVALUATIE na thuiskomst door middel van TERUGKOMDAGEN. Wat kunnen wij leren van de opgedane ervaring en hoe kan het beter? Van vrijwilligers die bij ons een training komen doen, verwachten wij de inzet tot ” delen van ervaringen”. Alleen op die manier is het mogelijk duurzaam en effectief vrijwilligerswerk te bewerkstelligen.

4. TERUGKOPPELING van ervaringen van de vrijwilliger via ons met de projecten. Zo vindt er weer een goede overdracht plaats tussen vrijwilligers die het project al bezocht hebben en de vrijwilligers die daarna het project gaan bezoeken. Op deze manier wordt duurzaam ontwikkelingswerk bewerkstelligd.