Stichting Thang


Doel: Het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprojecten voor jongeren op creatief gebied

Wij zijn Marleen Fischer en Amber Delahaye, wij zijn bestuursleden van de ‘Stichting Thang’.

De stichting heeft als doel: het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprojecten voor jongeren op creatief gebied. Het tweede doel is het plaatsen van Mini-biebjes om ook in zeer afgelegen gebieden de kinderen de gelegenheid te bieden om leesboeken (geen leerboeken) te lenen en te lezen!

Onze ambitie is om kinderen te betrekken bij het ontwikkelen van spel- en educatie fles materiaal. De Stichting gaat met kinderboeken auteurs, illustratoren en musici in Nepal samenwerken. Eveneens zullen scholen in Nepal, die hiervoor open staan bij dit proces betrokken worden.Daarnaast zullen op verschillende locaties in Nepal bibliotheek kastjes geplaatst worden waar kinderen ontspanning “ leesboekjes ” kunnen lenen.De verwachting is dat wij de komende drie jaar circa 30 kastjes geplaatst zullen krijgen.Wij zullen daartoe met de lokale scholen duidelijke afspraken moeten maken hoe om te gaan met deze zgn. mini biebjes en wie de verantwoordelijkheid ervan op zich neemt.Het resultaat hiervan zullen wij via de website openbaar maken.

 

Waarom een goede voorbereiding