Reactie op nieuwsuur

By Romy | Nieuws

Oct 30

Wij hoopten dat Nieuwsuur ook onze reactie op hun website zou plaatsen, helaas was dit niet mogelijk. Met alle vrijwilligers op kantoor hebben wij de uitzending bekeken en dit was onze conclusie:

“Ook vanuit Stichting Muses reageren wij graag op de uitzending van Nieuwsuur op het thema over vrijwilligerswerk in het buitenland. Wij vinden het goed dat dit wordt besproken, maar ‘nieuw’ is dit onderwerp niet. Zelf zijn wij hier al een aantal jaren mee bezig en zo ook onze partners.

Stichting Muses traint vrijwilligers die naar het buitenland gaan om vrijwilligerswerk te doen. Ons missie is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. In de interactieve trainingen besteden wij aandacht aan de rol die je als vrijwilliger wel en niet op je neemt, hechting, werken met kinderen, je houding naar een andere cultuur, fondsenwerving en duurzaamheid. Door middel van onder andere rollenspelen worden vrijwilligers zich bewust van het belang van een goede voorbereiding. 

De stichting is opgericht naar aanleiding van eigen ervaringen met vrijwilligerswerk in Guatemala. Ik, Romy, werkte daar met kinderen. Ik zamelde van te voren geld in en dacht dit toentertijd goed te hebben besteed. Ik besteedde veel tijd en aandacht aan de kindertjes. Ik hechtte mij aan hun en zij aan mij. Ik heb mooie dingen bijgedragen, maar achteraf gezien was ik mij van heel veel zaken niet bewust en stond ik er niet bij stil of mijn bijdragen duurzaam waren. Dat komt omdat ik net als veel huidige vrijwilligers jong was, nog geen opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening had gevolgd (dus niets wist over hechting bij kinderen) en verder niet werd voorbereid op mijn rol als vrijwilliger. Daarom startte ik in 2007, samen met Jurrien Mammen, stichting Muses. Na het volgen van mijn opleiding, het bezoeken van kleinschalige projecten in het buitenland en het in contact komen met veel organisaties hier in Nederland, zijn we in 2012 gestart met het aanbieden van trainingen voor vrijwilligers. Inmiddels hebben wij meer dan 1200 vrijwilligers getraind. Wij trainen o.a. de vrijwilligers van de organisaties die in deze uitzending worden genoemd, Travel Active en Activity International. Maar ook de vrijwilligers van Projects Abroad, Doingoood, Het Andere Reizen en vanaf januari verplicht ook Be-More hun vrijwilligers om de training van ons bij te wonen. 

Wij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk een goede voorbereiding is en zijn met onze groep trainers continu bezig om de training te verbeteren en aan te passen op huidige actualiteiten. Zo geven wij naast de basis voorbereidingstrainingen vanaf volgend jaar ook aparte trainingsdagen over ‘werken met kinderen’. Op dit moment gebruiken wij al veel informatie van Better Care Network in onze trainingen wanneer het gaat om het werken met kinderen.

Natuurlijk zijn wij tegen de vrijwilligerswerk industrie en hierin moet nog veel veranderen, maar wij willen wel het ‘goede’ wat een vrijwilliger in zich heeft om een steentje bij te dragen blijven motiveren. Het zijn namelijk ‘mooie’ mensen met een goede intentie die vrijwilligerswerk willen doen en wij hopen dat zij dit na hun reis in Nederland blijven voortzetten. Dat een goede voorbereiding en bewustwording van de vrijwilliger hierin van groot belang is, dat is ons nogmaals erg duidelijk.”

Follow

About the Author

Hola! Ik ben Romy en heb na mijn vrijwilligerswerk in Guatemala (2006), samen met Jurrien Stichting Muses opgericht. Mijn buitenlandervaring was onvergetelijk en inspireert mij nog dagelijks.

Leave a Comment:

Leave a Comment: