Privacybeleid Stichting Muses

Inleiding
Stichting Muses is een non-profit organisatie die de wereld een warm hart toedraagt. Stichting Muses richt zich op vrijwilligers die vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen. Het doel van de Stichting is de impact van vrijwilligers te vergroten. Dit doet Muses door:
1. Het geven van trainingen; en
2. Vrijwilligers en projecten met elkaar te verbinden via Hét vrijwilligersnetwerk (online community).

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, wanneer je gebruik maakt van Hét Vrijwilligersnetwerk.

Door je te registeren voor Hét Vrijwilligersnetwerk of de E-mailnieuwsbief ga je akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid en stem je ermee in dat wij je Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Muses?

 • Emailadres;
 • Wachtwoord; en
 • Geboortedatum.

De volgende gegevens worden gevraagd op vrijwillige basis:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Land;
 • Woonplaats en provincie;
 • Profielvragen.

Gebruik van je persoonsgegevens
Stichting Muses kan de gegevens die je verstrekt of die wij verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om je te registeren voor Hét Vrijwilligersnetwerk;
 • Voor het verlenen van diensten of verstrekken van de informatie die je hebt opgevraagd;
 • Voor het verzenden van onze E-mailnieuwsbrief; en
 • Op enige andere wijze zoals uitgelegd aan je op het moment waarop jouw Persoonsgegevens verzameld worden.

E-mailnieuwsbrief
Je kunt je via verschillende manieren aanmelden voor de (algemene) nieuwsbrief. Namelijk via de homepage van de Stichting Muses website of bij inschrijving voor een training. Daarnaast wordt je automatisch lid van de vrijwilligers nieuwsbrief als je een training bij Stichting Muses hebt gevolgd. De nieuwsbrief wordt een keer per 2 maanden verstuurd. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de opt-out procedure onderaan de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart Stichting Muses jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Wanneer je aangegeven hebt niet langer gebruik te willen maken van Hét Vrijwilligersnetwerk of de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, worden jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Welke rechten heb jij?
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb jij verschillende rechten met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens door Stichting Muses. Je kunt bijvoorbeeld altijd je gegeven toestemming weer intrekken en verzoeken om verwijdering van je gegevens. Ook heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, en indien nodig deze te laten corrigeren.

Contactgegevens
Wil je meer weten of heb je vragen ten aanzien van dit privacybeleid en of over (het uitoefenen van) je rechten, neem dan contact met ons op via administratie@muses.nl