Privacybeleid Stichting Muses

Inleiding
Stichting Muses is een non-profit organisatie die de wereld een warm hart toedraagt. Stichting Muses richt zich op vrijwilligers die vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen. Het doel van de Stichting is de impact van vrijwilligers te vergroten. Dit doet Muses door:
1. Het geven van trainingen; en
2. Vrijwilligers en projecten met elkaar te verbinden via Hét vrijwilligersnetwerk (online community).

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, wanneer je gebruik maakt van Hét Vrijwilligersnetwerk.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Muses?

 • Emailadres;
 • Wachtwoord; en
 • Geboortedatum.

De volgende gegevens worden gevraagd op vrijwillige basis:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Land;
 • Woonplaats en provincie;
 • Profielvragen.

Gebruik van je persoonsgegevens
Stichting Muses kan de gegevens die je verstrekt of die wij verzamelen voor de onderstaande doeleinden gebruiken. Muses geeft geen gegevens door aan een internationale organisatie buiten de EU. De gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om je te registeren voor Hét Vrijwilligersnetwerk;
  • Voor het verlenen van diensten of verstrekken van de informatie die je hebt opgevraagd;
  • Voor het verzenden van onze E-mailnieuwsbrief; en
  • Voor het Muses impact onderzoek;
  • Op enige andere wijze zoals uitgelegd aan je op het moment waarop jouw Persoonsgegevens verzameld worden.

Verder verstrekt Muses geen gepersonaliseerde gegevens aan derden en worden gegevens geanonimiseerd bij communicatie van bijvoorbeeld onderzoeksresultaten. Wanneer je geen toestemming wilt geven voor de gegevensverwerking, vragen we je contact op te nemen met administratie@muses.nl , om alsnog de inschrijving bij Muses op orde brengen.

E-mailnieuwsbrief
Je kunt je via verschillende manieren aanmelden voor de (algemene) nieuwsbrief. Namelijk via de homepage van de Stichting Muses website of bij inschrijving voor een training. Daarnaast wordt je automatisch lid van de vrijwilligers nieuwsbrief als je een training bij Stichting Muses hebt gevolgd. De nieuwsbrief wordt een keer per 2 maanden verstuurd. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de opt-out procedure onderaan de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart Stichting Muses jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Wanneer je aangegeven hebt niet langer gebruik te willen maken van Hét Vrijwilligersnetwerk of de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, worden jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Welke rechten heb jij?
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb jij verschillende rechten met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens door Stichting Muses. Je kunt bijvoorbeeld altijd je gegeven toestemming weer intrekken en verzoeken om verwijdering van je gegevens. Ook heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, en indien nodig deze te laten corrigeren. Tenslotte heb je altijd het recht van bezwaar, via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Wil je meer weten of heb je vragen ten aanzien van dit privacybeleid en of over (het uitoefenen van) je rechten, neem dan contact met ons op via administratie@muses.nl. Dit emailadres kan ook worden gebruikt om een klacht in te dienen m.b.t. privacy. Indien u ontevreden bent over de behandeling van de klacht kunt u contact op nemen met de relevante privacytoezichthouder. Tenslotte is het goed om te weten dat Muses geen gebruik maakt van automatische besluitvorming op basis van de verzamelde gegevens.