May 02

Terug in Nederland

By Romy | Nieuws

Voor mij is het inmiddels 12 jaar geleden dat ik terug kwam van mijn vrijwilligerswerk in Guatemala, maar ik herinner mij mijn terugkomst als de dag van gister. Het 'landen' in Nederland duurde lang, zeker een aantal maanden. Ik weet nog heel goed hoe materialistisch ik iedereen hier vond. Ook voelde ik mij echt niet altijd begrepen door anderen. Vaak was het: 'Daar komt ze weer met dr Guatemala'. Dus ik kon niet bij iedereen mijn verhaal kwijt.
Een buitenlandervaring maakt enorm veel impact. Het is letterlijk life changing. Dat is heel bijzonder en ik zou het dan ook iedereen aanraden. Maar wat je niet moet vergeten is dat je ook weer terug komt in Nederland... en dat kan pittig zijn. Niet voor iedereen, maar voor veel reizigers wel.
Toen ik stichting Muses had opgericht en de voorbereidingstraining had ontwikkeld wist ik al snel dat er ook een terugkomtraining moest komen. Voor iedereen, die net als ik, een plek wilde hebben om zijn/haar ervaringen te delen. Mooie en soms ook minder mooie ervaringen. Inmiddels heb ik heel veel bijzondere verhalen mogen aanhoren en kan ik zeggen dat de terugkomtraining absoluut de moeite waard is om bij te wonen! Wanneer mogen wij jouw ervaringen horen?

Scroll ook nog even verder om te zien welke tips andere vrijwilligers jou geven om weer te 'landen' in Nederland en welke gevoelens er bij anderen spelen. 

Apr 03

De 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger

By Vera | Nieuws

De 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger

In het onderzoek naar de belangrijkste competenties voor een succesvolle vrijwilliger zijn partners van Muses, oud vrijwilligers en lokale projectcoördinatoren gevraagd naar wat belangrijk is om als vrijwilliger succesvol te zijn. Hieruit zijn 10 competenties naar voren gekomen.

Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en/of vaardigheidsaspecten omvat om concrete doelen te bereiken. In de context van Het Muses Effect gaat het om datgene wat je moet kunnen als je vrijwilligerswerk gaat doen.

De Top 10 competenties

  1. Openheid

Het tonen van inlevingsvermogen, interesse en aandacht naar anderen en je omgeving en de bereidheid te leren en je hierop aan te passen.

  1. Samenwerken

Een bijdrage leveren aan een effectieve manier van samenwerken, waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden.

  1. Flexibiliteit

Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. In plaats van bij de eerste competentie openheid waar het gaat om het kunnen tonen van inlevingsvermogen, gaat het bij deze competentie echt om het daadwerkelijk aanpassen van je gedrag/houding.

  1. Nieuwsgierigheid

Een nieuwsgierige houding hebben, zich graag laten verrassen en zich niet onmiddellijk afvragen wat het nut is van nieuwe informatie. Het nieuwe graag een kans geven en experimenteren met nieuwe ervaringen en werkwijze. Leren is vaak makkelijker voor mensen die over deze competentie beschikken.

  1. Kennis over cultuurverschillen

Het hebben van kennis over anderen en hun cultuur. Kennis van de mogelijkheden om gegevens over anderen te verzamelen, kennis van de verschillen en overeenkomsten tussen de communicatiepartners en tussen de groepen waartoe ze behoren en tenslotte kennis van alternatieve interpretaties van hun gedrag.

  1. Zelfkennis

De eigen sterke kanten, zwakheden en begrenzingen kennen en deze niet overschatten of onderschatten. Inzicht hebben in eigen gedragingen en houdingen en aan de mogelijk invloed hiervan op de omgeving. Het vragen van feedback om zelfkennis te vergroten.

  1. Betrouwbaarheid

In het werk handelen volgens de, binnen de organisatie gedeelde, sociale en ethische normen.

  1. Initiatief nemen

Niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten.

  1. Culturele Communicatieve competentie

Het vermogen om de specifieke kenmerken van de eigen communicatiestijl te onderzoeken, te verbeteren indien nodig en om de communicatiestijl van de ander te verkennen.

10. Zelfvertrouwen

Het vermogen om weloverwogen en zelfbewust te besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.

 

Mar 28

Onderzoek Jolande

By Vera | Nieuws

Onderzoek Jolande

Onderzoeker Jolande is op wereldreis! Tijdens haar reis doet zij onderzoek voor stichting Muses. De afgelopen maanden heeft zij interviews gehouden in Vietnam, Indonesië, Maleisië en Guatemala met vrijwilligers en projectcoördinatoren.

Vrijwilligers deelden hun ervaringen en gaven mooie voorbeelden van hoe de voorbereidingstraining van Stichting Muses hun geholpen heeft. Bijvoorbeeld deze Nederlandse vrijwilliger in Vietnam:
“Op de eerste dag gingen wij op bezoek bij een weeshuis. De meiden sprongen meteen op de kinderen af om ze te knuffelen. In de training van Muses had ik gehoord dat knuffelen met weeskinderen helemaal niet goed is, omdat sommige van deze kinderen een hechtingsstoornis kunnen hebben. Ze hebben een vaste verzorger nodig. De vrijwilligers die hier mama spelen en dan weer weggaan, zullen de kinderen alleen maar pijn doen. Dit probeerde ik de buitenlandse vrijwilligers uit te leggen. Volgens mij begrepen ze het wel!”

En deze Nederlandse vrijwilliger in Indonesië:
“Een medevrijwilliger baalde dat ze geen cadeautjes had meegenomen voor de kinderen van de school. In de training van Muses had ik gehoord dat dat ook helemaal niet nodig is. Liever niet zelfs. Ik wilde niet zo’n vrijwilliger zijn die maar met spullen kwam gooien. Dat vertelde ik aan mijn medevrijwilliger en die gaf vervolgens aan dat zij daar inderdaad nog niet zo over had nagedacht en het daar ook wel mee eens was.”

 In Guatemala interviewde Jolande vrijwilligers en projectcoördinatoren over de 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger. Zie hier een van de filmpjes die zij maakte: https://www.youtube.com/watch?v=_FOqeaVWlYw

Mar 23

Nieuwe hoofdonderzoeker

By Vera | Nieuws

Nieuwe Hoofdonderzoeker

Als nieuwe hoofdonderzoeker bij Stichting Muses neem ik jullie graag even mee achter de schermen! In 2016 is Muses gestart met het Impact-onderzoek, een onderzoek naar de effectiviteit van de trainingen. Aan mij nu de eer om leiding te geven aan dit onderzoek en de onderzoeksstagiair(e)s te begeleiden bij hun deel van het onderzoek.

Over mij: Ik ben Vera, 24 jaar en afgestudeerd in International Development Studies. Ik heb een grote interesse voor andere landen en culturen en houd veel van reizen en lezen. Ik heb stichting Muses in 2013 leren kennen, toen ik een training volgde voorafgaand aan mijn vrijwilligerswerk in Tanzania. Verder heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan in Gambia en heb ik hier ook tweemaal onderzoek gedaan voor mijn studie. Als hoofdonderzoeker van het Impact-onderzoek kijk ik er naar uit om het effect van de Muses-trainingen inzichtelijk te maken en zo bij te dragen aan duurzamer vrijwilligerswerk!

Momenteel zijn er 5 onderzoeksstagiairs van de opleiding Toegepaste Psychologie verbonden aan stichting Muses. 3 hiervan zoomen elk verder in op 1 van de 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger. Lisan onderzoekt de competentie (inter)culturele communicatie, Ramon onderzoekt de competentie zelfvertrouwen en Marieke onderzoekt de competentie zelfkennis.
Verder onderzoekt Demi het effect van de training Wijzer met Kids en doet Job onderzoek naar het Greater Good Programma.
Daarnaast doet ook Jolande onderzoek voor Stichting Muses. Zij is momenteel op wereldreis en heeft al vrijwilligers en projectleiders in Maleisië, Indonesië en Vietnam geïnterviewd. Vanuit Guatemala gaat zij hier nu mee verder.

Graag delen wij op deze plek binnenkort meer over het onderzoek. Hopelijk kijk je dan weer mee!

Mar 23

De Muses Duurzaamheidsstempel

By Romy | Nieuws

De Muses Duurzaamheidsstempel is ontwikkelt om aan te tonen welke vrijwilligersorganisaties de voorbereidingstraining verplichten aan hun deelnemers. (En in de meeste gevallen ook bekostigen). Dit zijn dus de organisaties die de waarde van een goede voorbereiding in zien en hiermee bijdragen aan een positieve impact van vrijwilligerswerk wereldwijd!
Ga jij vrijwilligerswerk doen via een van deze organisaties? Dan weet je dat je o.a. met een goede voorbereiding meer impact zal hebben op jouw project!

Jan 02

Vragen omtrent vrijwilligerswerk

By Romy | Nieuws

Kritiek op vrijwilligerswerk

Niet de leukste post om dit jaar mee te beginnen, maar kennelijk toch nodig. De afgelopen jaren vindt er zo nu en dan kritiek plaats op vrijwilligerswerk. En dat is prima, want hierdoor kijken wij opnieuw naar de kwaliteit van onze trainingen en hoe wij deze kwaliteit kunnen waarborgen of verbeteren. Ook bij onze partners, de vrijwilligersorganisaties hebben er de afgelopen jaren al veel positieve ontwikkelingen plaatsgevonden. Zij hebben bijv. opnieuw hun projecten gescreend en veel organisaties zijn de training gaan verplichten.

In oktober 2016 heeft RamBam undercover een training van ons bijgewoond. Rambam noemt zichzelf een onderzoeksprogramma, maar hebben het hele thema ‘voluntourism’ vanuit één kan belicht. Dus het werd toch tijd om vanuit Muses mijn verhaal kort op papier te zetten. Ik schrijf bewust kort, omdat ik het jammer vind dat ik mijn tijd en energie hieraan moet besteden;) Maar mijn reactie is hier te lezen: ReactieKritiekopVrijwilligerswerk

Vanuit Stichting Muses werken wij dagelijks vanuit onze passie en doen al onze vrijwilligers (inmiddels een team van 50) hun best om een steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. Wij geloven in wat wij doen, maar staan natuurlijk altijd open voor ideeën hoe het nóg beter kan.

Wij gaan in ieder geval weer knallen in 2017!

Groetjes, Romy

Mar 31

Partners in crime: Waarom een training zo waardevol is

By Romy | Nieuws

Elke maand lichten we een thema toe in een gesprek met één van onze partners. Deze keer Travel Active.

Toen Kevin van Ginkel jaren geleden in Afrika vrijwilligerswerk deed, had hij graag gewild dat hij zich beter had kunnen TravelActive2 voorbereiden, maar de juiste informatie vinden was nog niet zo makkelijk en iets als een voorbereidingstraining bestond helemaal niet. Nu hij als teamleider van de afdeling vrijwilligerswerk bij Travel Active werkt ziet hij daarom des te meer de voordelen van een voorbereidingstraining in: “Al die ervaringen van vrijwilligers zijn zo ontzettend waardevol, het is fantastisch om die te bundelen in zo’n goede training!” Vrijwilligers die via Travel Active naar het buitenland gaan werden daarom altijd al voorbereid op hun reis door de organisatie zelf, maar sinds 2013 laten ze de trainingen verzorgen door Stichting Muses. “Het opzetten van een goede training vergt enorme inspanning en voor voor ons was het niet meer praktisch uitvoerbaar om alle vrijwilligers van de juiste voorbereiding te voorzien. Toen Muses bij ons aanklopte was dat precies op het juiste moment.” Door naast het interview vooraf en de evaluatie na de reis, de voorbereidingstraining aan te bieden is volgens Travel Active deTravelActive1 cirkel rond en daarom is deze sinds twee jaar ook verplicht voor alle vrijwilligers die via Travel Active naar het buitenland gaan.

 

 

Geschreven door Siegriet (vrijwilligster tekstschrijver Stichting Muses)

Feb 02

Trainster in het zonnetje: Marloes

By Romy | Nieuws

Trainers in het zonnetje: Marloes Bronstring

Elke maand praten we met een trainer bij Muses.

Toen Marloes in 2013 een mail kreeg met de vraag of ze trainer wilde worden bij Muses, zei ze direct ja. Ze solliciteerde, werd aangenomen voor de opleiding en traint sinds 2014 maandelijks een groep vrijwilligers. Marloes was al bekend met Muses en rolde de stichting binnen toen ze 2 maanden naar Peru ging om Spaanse les te volgen en te werken op een dagopvang voor ondervoede kinderen. Daar heeft ze veel gehad aan de voorbereiding die ze van Muses kreeg, maar toen ze onlangs opnieuw naar het buitenland vertrok merkte ze pas echt dat ze door haar trainingen bij Muses anders handelde dan haar medereizigers. ‘’Ik was me er heel erg bewust van dat ik een ondersteunende rol had en niet de lokale leiding het werk uit handen moest nemen.’’

Het geven van trainingen vindt Marloes ontzettend leuk om te doen en het geeft haar altijd veel energie. En wat ze de vrijwilligers meegeeft? ‘’Luister goed naar je gevoel, herken je grenzen en geef deze duidelijk aan, dan blijf je dicht bij jezelf.’’

Geschreven door Siegriet (vrijwilligster tekstschrijver Stichting Muses)

marloes

Feb 02

Partner in crime: Activity International

By Romy | Nieuws

Partners in crime: Hoe het allemaal begon

Elke maand lichten we een thema toe in een gesprek met één van onze partners. Deze keer Activity International.

Toen stichting Muses in 2007 haar eerste stappen zette, werd Activity International de allereerste partner, en dit was niet zonder reden want Stichting Muses was niet ontstaan zonder Activity International. Romy is namelijk als 18-jarige via deze vrijwilligersorganisatie naar Guatemala vertrokken en door haar ervaring en de ontmoeting met Jurrien in dit land, besloot ze stichting Muses op te zetten. Hierdoor hebben International Activity en Muses een bijzondere band en waren ze direct nauw betrokken bij de stichting. ‘’Sinds Romy via ons vrijwilligerswerk heeft gedaan hebben we altijd contact gehouden, want er was zo’n leuke klik en de stichting die zij heeft opgericht is natuurlijk een enorm succesverhaal.’’

Activity International zendt jaarlijks zo’n 600 vrijwilligers uit naar landen in alle continenten en naar projecten die
uiteenlopen van sociale projecten als lesgeven op scholen of meehelpen in een weeshuis tot werken met dieren in een wildlife project. Voor de sociale projecten stelt de organisatie een training bij Muses verplicht en Muses traint dan ook elk jaar meer dan 200 vrijwilligers van Activity International. ‘’Vrijwilligers die de voorbereidingstraining bij Muses hebben gevolgd, weten veel beter wat hun te wachten staat, ze staan daardoor steviger in hun schoenen voor ze op weg gaan.’’

Geschreven door Siegriet (vrijwilligster tekstschrijver Stichting Muses)

activity international

1 2 3 11