Jouw ervaring!

Mijn ervaring als vrijwilliger

Jouw ervaringen als vrijwilliger zijn belangrijk om te laten zien aan bedrijven die ons sponsoren, maar ook om nieuwe vrijwilligers nog beter voor te bereiden! Deel je ook jouw ervaringen?
  • Heb je van te voren geld in gezameld? Zo ja, hoe, hoeveel en waar heb je dit aan besteed?

Leave a Comment:

Leave a Comment: