Het Muses Effect

HET MUSES EFFECT ­

Van voorbereiding tot terugkomst

Stichting Muses traint vrijwilligers van voorbereiding tot terugkomst. Doel is de impact van vrijwilligers op projecten in het buitenland te verhogen. De voorbereidingstraining is het voornaamste instrument van Muses. Toen in 2016 sponsoring werd verkregen van COFRA voor onderzoek, is daarom besloten onderzoek te gaan doen naar het effect van de voorbereidingstraining. We proberen om het onderzoek echt onderdeel te laten zijn van de organisatie. Daarom wordt er zoveel mogelijk met onze trainers en stagiaires samengewerkt. Dit helpt ons om met zijn allen ons werk te verbeteren en wereldwijd een grotere impact van vrijwilligers te realiseren.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is bewijzen dat Muses er toe doet binnen het grotere geheel, door aan te tonen dat vrijwilligers door de voorbereidingstraining meer impact kunnen maken. Vrijwilligers hebben impact als zij zich duurzaam en bewust inzetten tijdens hun vrijwilligerswerk maar ook daarna. Muses beoogt met het onderzoek een continue verbeterproces op te zetten. Daarnaast wordt het Muses effect inzichtelijk van voorbereiding tot terugkeer.

Fase 1 – De succesvolle vrijwilliger

Gestart is met het opstellen van een competentieprofiel van “de succesvolle vrijwilliger”. Op basis van theorie en input van oud-vrijwilligers, trainers en lokale projecten is bepaald welke competenties het belangrijkst zijn om succesvol te zijn als vrijwilliger.

Klik hier om meer te weten te komen over de 10 belangrijkste competenties voor “de succesvolle vrijwilliger”: https://muses.nl/de-10-competenties-voor-een-succesvolle-vrijwilliger/

Fase 2 – Effect training

Van de competenties in het profiel wordt nu onderzocht of er door de voorbereidingstraining een ontwikkeling in gang wordt gezet op deze competenties. Drie meetpunten, voor de training, na de training en na terugkomst, geven inzicht in de ontwikkeling van de betreffende competentie, het effect van de training en of vrijwilligers deze competenties daadwerkelijk inzetten in het buitenland. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vrijwilligers vaak kiezen voor vrijwilligerswerk, omdat ze er iets van willen leren. Door inzichtelijk te maken wat ze leren draagt het onderzoek ook bij aan het stimuleren van deze motivatie.

Fase 3 – Continue verbeteren

Met de competenties als eerste onderzoeksonderwerp wordt een meetproces opgezet wat continue verbeteren mogelijk maakt. Met sprints wordt steeds een ander aspect van het effect van de voorbereidingstraining onderzocht. Uitkomsten worden continue geïmplementeerd in het proces en de organisatie. Naast competenties kan bijvoorbeeld op dezelfde manier naar het effect van de training op bewustzijnsniveau worden gekeken en wat de invloed hiervan is op de impact van een vrijwilliger. Ook wordt onderzocht welke aspecten van de training de impact verhogen en hoe. Deze sprints worden uitgevoerd door onderzoeksstudenten.

Communicatie

Inzichten en resultaten uit het onderzoek worden in de vorm van een impactreport maandelijks gecommuniceerd naar de verschillende stakeholders: COFRA, partnerorganisaties, lokale projecten, trainers en Muses intern.

Experts

De ambitie is om met dit onderzoek een innovatieve manier van een effectmeting op te zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Theory of Change en de Lean Startup-methode. Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen worden diverse experts aangehaakt op het gebied van ToC, Lean Startup-methode, data analyse, meten van competenties, internationaal vrijwilligerswerk en communicatie.

 

Hoofdonderzoeker: Vera Huisman
Onderzoeksstagiaires: Ramon Niks, Marieke Terpstra, Lisan Schroot, Demi Jacobs Ramalho, Job van der Zijden, Jolande Louis
Data:Luc van den Boogaart
Implementatie onderzoeksresultaten: Romy Schagen
Experts en fondsen: Jurrien Mammen