De 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger

By Vera | Nieuws

Apr 03

De 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger

In het onderzoek naar de belangrijkste competenties voor een succesvolle vrijwilliger zijn partners van Muses, oud vrijwilligers en lokale projectcoƶrdinatoren gevraagd naar wat belangrijk is om als vrijwilliger succesvol te zijn. Hieruit zijn 10 competenties naar voren gekomen.

Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en/of vaardigheidsaspecten omvat om concrete doelen te bereiken. In de context van Het Muses Effect gaat het om datgene wat je moet kunnen als je vrijwilligerswerk gaat doen.

De Top 10 competenties

  1. Openheid

Het tonen van inlevingsvermogen, interesse en aandacht naar anderen en je omgeving en de bereidheid te leren en je hierop aan te passen.

  1. Samenwerken

Een bijdrage leveren aan een effectieve manier van samenwerken, waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden.

  1. Flexibiliteit

Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. In plaats van bij de eerste competentie openheid waar het gaat om het kunnen tonen van inlevingsvermogen, gaat het bij deze competentie echt om het daadwerkelijk aanpassen van je gedrag/houding.

  1. Nieuwsgierigheid

Een nieuwsgierige houding hebben, zich graag laten verrassen en zich niet onmiddellijk afvragen wat het nut is van nieuwe informatie. Het nieuwe graag een kans geven en experimenteren met nieuwe ervaringen en werkwijze. Leren is vaak makkelijker voor mensen die over deze competentie beschikken.

  1. Kennis over cultuurverschillen

Het hebben van kennis over anderen en hun cultuur. Kennis van de mogelijkheden om gegevens over anderen te verzamelen, kennis van de verschillen en overeenkomsten tussen de communicatiepartners en tussen de groepen waartoe ze behoren en tenslotte kennis van alternatieve interpretaties van hun gedrag.

  1. Zelfkennis

De eigen sterke kanten, zwakheden en begrenzingen kennen en deze niet overschatten of onderschatten. Inzicht hebben in eigen gedragingen en houdingen en aan de mogelijk invloed hiervan op de omgeving. Het vragen van feedback om zelfkennis te vergroten.

  1. Betrouwbaarheid

In het werk handelen volgens de, binnen de organisatie gedeelde, sociale en ethische normen.

  1. Initiatief nemen

Niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten.

  1. Culturele Communicatieve competentie

Het vermogen om de specifieke kenmerken van de eigen communicatiestijl te onderzoeken, te verbeteren indien nodig en om de communicatiestijl van de ander te verkennen.

10. Zelfvertrouwen

Het vermogen om weloverwogen en zelfbewust te besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.

 

About the Author

Hoofdonderzoeker bij Stichting Muses, vrijwilligerswerk gedaan in Tanzania.

Leave a Comment:

Leave a Comment:

Interesse om binnenkort mee te doen aan het Greater Good programma? Laat je email adres achter dan houden we je op de hoogte

x