De 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger

By Vera | Nieuws

Apr 03

De 10 competenties voor een succesvolle vrijwilliger

In het onderzoek naar de belangrijkste competenties voor een succesvolle vrijwilliger zijn partners van Muses, oud vrijwilligers en lokale projectcoördinatoren gevraagd naar wat belangrijk is om als vrijwilliger succesvol te zijn. Hieruit zijn 10 competenties naar voren gekomen.

Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en/of vaardigheidsaspecten omvat om concrete doelen te bereiken. In de context van Het Muses Impact Onderzoek zijn onderstaande competenties misschien niet per definitie allemaal een competentie, maar zijn het wel allemaal vormen van kennis, inzicht of houding die cruciaal zijn voor succesvol vrijwilliger-schap! 

De Top 10 competenties

  1. Openheid

Je toont inlevingsvermogen, interesse en aandacht naar anderen en je omgeving en bent bereid om hiervan te leren en je aan te passen.

  1. Samenwerken

Je levert met anderen een bijdrage, waarbij er respect is voor en rekening gehouden wordt met verschillende culturele achtergronden en omstandigheden.

  1. Flexibiliteit

Je kunt je gemakkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. Het gaat hierbij echt om het daadwerkelijk aanpassen van je gedrag/houding.

  1. Nieuwsgierigheid

Een houding hebben waarbij je je graag laat verrassen en je niet onmiddellijk afvraagt wat het nut is van nieuwe informatie. Je geeft het nieuwe graag een kans en experimenteert met nieuwe ervaringen en werkwijzen. Leren is makkelijker als je over deze competentie beschikt.

  1. Kennis over cultuurverschillen

Je hebt kennis over anderen en hun cultuur. Je leert van anderen en ziet verschillen en overeenkomsten tussen mensen waarmee je praat op basis van culturele kenmerken, waarbij je weet dat er misschien verschil is in interpretatie van bepaald gedrag.

  1. Zelfkennis

Je eigen sterke kanten, zwakheden en begrenzingen kennen en deze niet overschatten of onderschatten. Inzicht hebben in je gedragingen en houdingen en aan de mogelijke invloed hiervan op de omgeving. Je vraagt feedback om zelfkennis te vergroten.

  1. Betrouwbaarheid

Je handelt volgens de, binnen de organisatie gedeelde, sociale en ethische normen en komt afspraken na.

  1. Initiatief nemen

Je bent niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten.

  1. Interculturele communicatie

Je bent in staat om te gaan met de informatie-uitwisseling tussen zender en ontvanger uit verschillende culturen, waarin het cultuurverschil groot genoeg is om een impact te hebben op deze uitwisseling.

10. Zelfvertrouwen

Je kan weloverwogen en zelfbewust besluiten en acties te ondernemen, ook in moeilijke omstandigheden.

 

About the Author

Hoofdonderzoeker bij Stichting Muses, vrijwilligerswerk gedaan in Tanzania.

Leave a Comment:

(1) comment

Elsje knockaert 15/10/2018

Hallo ik ben Elsje net op pensioen en zou Graag zou ik vrijwilligerswerk doen
Kan je mij beetje info geven en waar moet ik zijn wat moet ik doen.
Kan het ook in belgie of is het alleen voor Nederlanders
Warme groet
Elsje

Reply
Add Your Reply

Leave a Comment: