competentie openheid

Openheid

De competentie Openheid is de competentie die als meest belangrijk wordt ervaren door oud-vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en lokale projecteigenaren!

Vier componenten van openheid komen naar voren: Inlevingsvermogen, sensitiviteit, toegankelijkheid en een oordeelvrije houding. 

De definitie van Stichting Muses van de competentie openheid is:
Het tonen van inlevingsvermogen, interesse en aandacht naar anderen en je omgeving en de bereidheid te leren en je hierop aan te passen.” 

 De belangrijkste onderdelen uit de voorbereidingstraining waarin het bevorderen van openheid voorkomt zijn de onderdelen “OEN”, “Cultuur” en “Stoplicht”. In deze trainingsonderdelen wordt de attitude ‘behoefte aan openheid’ vergroot. In deze onderdelen reflecteren de vrijwilligers op hun eigen gedrag, waardoor openheid kan worden bevorderd!
Door de vrijwilligers concrete intenties te laten vormen over toekomstig gedrag wordt de kans groter dat ze in de toekomst meer open gedrag laten zien. 

 Onze trainers spelen zelf ook een belangrijke rol ik het bevorderen van openheid.

  • Door bij de introductie een ervaring te delen zetten zij zichzelf neer als expert
  • Door te zorgen voor interactie, door zelf open te zijn en door ervaringen te delen stimuleren zij meer openheid
  • Door eigen OEN- momenten en kwaliteiten en valkuilen te delen zorgen de trainers voor aandacht en energie
  • Door gedragsintenties te concretiseren en in paren te bespreken komt er veel aandacht voor openheid
  • Door gedurende de training het energie-niveau in de gaten te houden of even te bewegen kunnen de vrijwilligers hun open houding vasthouden.
  • Door de tijd te nemen voor de reflectie op de voorbereidingstraining kan de reflectie goed plaatsvinden, waardoor de open houding wordt bevorderd. 

 

Vrijwilligers vinden het vaak zelf ook belangrijk om een open houding te laten zien tijdens hun vrijwilligerswerk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze quote:
“Ik doe vrijwilligerswerk in Vietnam omdat ik graag voor een jaar in een andere cultuur wil wonen. Ik wil leren hoe zij het hier doen. De mensen zijn zo aardig. Sommige dingen gaan wel anders dan thuis, maar hier probeer ik zoveel mogelijk open voor te staan. Dan merk je dat de mensen het echt goed bedoelen.”

 Ook deze quotes van projectleiders in Vietnam en in Guatemala laten zien dat openheid belangrijk wordt gevonden:
“Het aller-leukste aan met vrijwilligers werken vind ik de culturele ervaringen die ik op doe. Ik leer van hen en zij leren van mij de Vietnamese cultuur. Die open en nieuwsgierige houding is het belangrijkste om vrijwilligerswerk succesvol te maken.” – projectleider Vietnam

“Sommige vrijwilligers die klagen heel veel. Ze vinden het eten niet lekker, of vervelen zich in hun vrije tijd. Ik zou het fijn vinden als vrijwilligers hier beter op voorbereid zouden worden. Dat ze in een compleet nieuwe wereld gaan wonen en dat ze zichzelf de tijd moeten geven om hieraan te wennen en zichzelf hier ook voor moeten openstellen.”- Projectleider Vietnam

“Vrijwilligerswerk is een hele waardevolle en verrijkende ervaring voor beide partijen. Maar dan moeten wel alle partijen open naar elkaar zijn en begrijpen dat we van een andere achtergrond en context komen.” – Projectleider Guatemala

Filmpje competentie openheid:
https://www.youtube.com/watch?v=_FOqeaVWlYw